Saugos ženklai

zenklai

 Prekės  kodas  Paveikslėlis*  Trumpas aprašymas
MEŽ-1 z1
Evakuacinis išėjimas į dešinę.
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
lipdukas 130×230
MEŽ-1F  z2
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas į dešinę.Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
tamsoje švytintis lipdukas 130×230
MEŽ-2  z3
Evakuacinis išėjimas į kairę.
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
lipdukas 130×230
MEŽ-2F  z4
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas į kairę.
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
tamsoje švytintis lipdukas 130×230
MEŽ-3  z5
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę.
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
lipdukas 130×230
MEŽ-3F  z6
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas
lipant laiptais žemyn į kairę. 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
tamsoje švytintis lipdukas 130×230

MEŽ-4  z7
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę.
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
lipdukas 130×230
MEŽ-4F  z8
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas
lipant laiptais žemyn į dešinę. 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
tamsoje švytintis lipdukas 130×230

MEŽ-5  z9
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais
aukštyn į dešinę.
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
lipdukas 130×230
MEŽ-5F  z10
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas
lipant laiptais aukštyn į dešinę. 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
tamsoje švytintis lipdukas 130×230

MEŽ-6  z12
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais
aukštyn į kairę.
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
lipdukas 130×230
MEŽ-6F  z12
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas
lipant laiptais aukštyn į kairę. 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
tamsoje švytintis lipdukas 130×230

MEŽ-7  z13
Evakuacinis išėjimas tiesiai.
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
lipdukas 130×230
MEŽ-8  z14
Evakuacinis išėjimas tiesiai.
Virš (ant) durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
lipdukas 130×230
MEŽ-8F  z15
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas tiesiai.
Virš (ant) durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose, tamsoje švytintis
lipdukas 130×230
MEŽ-9  z16
Evakuacinis išėjimas avarinis.
Virš (ant) durų evakuaciniuose avarinio išėjimo vietose
lipdukas 130×230
MEŽ-10  z17
Įėjimas
lipdukas 130×230
MEŽ-11  z18
Susirinkimo vieta.
Susirinkimo vietos evakuacijos metu
lipdukas 200×200
MEŽ-12  z19 Rodyklė
Lipdukas 130×130
MEŽ-12F  z20
Šviesą kaupiantis lipdukasRodyklė
tamsoje švytintis
lipdukas 130×130
MEŽ-13F  z21
Šviesą kaupiantis lipdukasRodyklė
tamsoje švytintis
lipdukas 130×130
MEŽ-14F  z22
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas į dešinę.Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
tamsoje švytintis lipdukas 130×130
MEŽ-15F  z23
Šviesą kaupiantis lipdukasEvakuacinis išėjimas į kairę.Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose,
tamsoje švytintis lipdukas 130×130
MEŽ-16FU  z24
Šviesą kaupiantis lipdukasŽenklai atitinka ISO 9001:2008  standarto reikalavimus, yra sertifikuoti DNV ir TÜV Rheinland.
Išduoti sertifikatai yra produkto kokybės, saugos žmogui bei aplinkai garantija.
Ženklai turi ilgalaikę ir stiprią liuminescenciją po to, kai apšvietimas išjungtas. Apšvietimas gali būti įjungiamas tiek dažnai, kiek to reikia, tačiau tai nekeičia ženklų savybių.
Tiekiami tik pagal užsakymą. Užsakymo vykdymo terminas 7 d.
MGŽ-1  z25
Gesintuvas.
Gesintuvų išdėstymo vietose
lipdukas 130×130
MGŽ-2  z26
Gaisrinės žarnos ritinys (gaisrinis čiaupas).Gaisrinių čiaupų įrengimo vietose
lipdukas 130×130
MGŽ-3  z27
Gaisro gesinimo rinkinys. Gaisrinių skydų, spintų įrengimo vietose
lipdukas 130×130
MGŽ-4  z28
Gaisrinės kopėčios.
Gaisrinių kopėčių įrengimo vietose
lipdukas130x130
MGŽ-5  z29
Gaisro avarinis telefonas.
Vietose iš kur galima pranešti ugniagesiams apie gaisrą
lipdukas 130×130
MGŽ-6  z30 Gaisrinis hidrantas.
Gaisrinių hidrantų įrengimo vietoms
lipdukas 130×130
MGŽ-7  z31
Gaisro aliarmo skelbimo vieta.
Rankinių gaisrinių signalizatorių įrengimo vietose
lipdukas 130×130
MGŽ-8MGŽ-8/1  z32z33 Ugniagesių iškvietimas.
Prie ryšio priemonių
lipdukas 100x180lipdukas 70×130
MGŽ-9  z34
Atsakinagas už gaisrinę saugą.
lipdukas 100×290
MGŽ-10  z35
lipdukas 35×100
MGŽ-11  z36
Rodyklė
Lipdukas 130×130
MDŽ-1  z37
Nerūkyti.
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą, ar patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus.
lipdukas Ø 150
MDŽ-2  z38
Nedegti ugnies.
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą, ar patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus.
lipdukas Ø 150
MDŽ-3  z39
Negesinti vandeniu.
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą, ar patalpą, kur naudojamas ar laikomas medžiagas draudžiama gesinti vandeniu.
lipdukas Ø 150
MDŽ-4  z40
Nesiartinti.
Prie įėjimo įteritoriją, pastatą ar patalpą kur pašaliniams eiti draudžiama.
lipdukas Ø 150
MDŽ-5  z41
Pašaliniams įeiti draudžiama.
Prie įėjimo į teroriją, pastatą ar patalpą kur pašaliniams įeiti draužiama.
lipdukas 100×290
MDŽ-6  z42 Draudžiama naudotis telefonu
lipdukas  Ø 150
MDŽ-7  z43 Draudžiama fotograduoti ir filmuoti
lipdukas  Ø 150
MIŽ-1  z44
Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Prie įėjimo į pastatą ar patalpą.
(yra visos kategorijos)
lipdukas 200×200
MIŽ-2  z45
Rūkymo vieta.
Rūkymui įrengtose vietose
lipdukas 200×200
MIŽ-3  z46
Vandens šaltinis.
Prie vandens šaltinių įrengtų ar pastatytų gaisrams gesinti.
lipdukas 200×200
MSŽ-1  z47 Degi medžiaga
lipdukas 150
MSŽ-2  z48 Sprogi medžiaga
 lipdukas 150
MSŽ-3  z49 Toksinė medžiaga
 lipdukas 150
MSŽ-4  z50 Slidu
lipdukas 150
MSŽ-5  z51 Pavojus užkliūti
lipdukas 150
MSŽ-6  z52 Elektros smūgio
pavojus
lipdukas 150lipdukas 70lipdukas 50
MSŽ-7  z53 Įspėjimas apie pakeltą
krovinį
lipdukas 150
MSŽ-8  z54 Įspėjimas apie vidaus transportą
lipdukas 150
MKŽ-1  z55 Šilumos punktas
lipdukas 110×275
MKŽ-2  z56 Elektros skydinė
lipdukas 110×275
MSŽ-3  z57 Įžeminta
lipdukas 50×80
MKŽ-4  z58 Smėlis
lipdukas 100X290
MKŽ-5  z59 Skaičiai
lipdukas h20
MKŽ-6  z60 Liepsnieji skysčiai
lipdukas 250×250
MKŽ-7  z61 Neužstatyti įvažiavimo
lipdukas 200×300
MKŽ-8  z62 Reklama nepageidaujama
lipdukas 40×150
MKŽ-9  z63 Vaizdo kameros
lipdukas 70×170
MKŽ-10  z64 Vaizdo kameros
lipdukas 160×200
MKŽ-11  z65 Neuždaryti įrenginiuose dirbama
lipdukas 200×300
MKŽ-12  z66 Atsargiai vyksta statybos darbai
lipdukas 200×300
MKŽ-13  z67 Stok, įtampa
lipdukas
200×300
MKŽ-14  z68 Pirmosios pagalbos vaistinėlė
lipdukas 75×75
MKŽ-15  z69 Pirmoji pagalba
lipdukas
130×130
MPŽ-1  z70 Nešioti apsauginius akinius
 lipdukas  Ø 70
MPŽ-2  z71  Naudoti klausos apsaugines priemones
lipdukas  Ø 70
MPŽ-3  z72 Dėvėti apsauginį šalmą
lipdukas  Ø 70
MPŽ-4  z73 Mūvėti apsaugines pirštines
 lipdukas  Ø 70
MPŽ-5  z74 Naudoti apsauginį veido skydelį
  lipdukas  Ø 70
MPŽ-6  z75 Naudoti apsauginį respiratorių
  lipdukas  Ø 70